Regulamin | Marketing Prawniczy – portal nowoczesnych prawników i kancelarii

Regulamin

Warunki składania i realizacji zamówień

 1. Klient może składać zamówienia na produkty dostępne na stronie MarketingPrawniczy.com (dalej Sklep) przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.
 2. W celu złożenia zamówienia należy:
  1. wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia;
  2. wpisać dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa produktu, a także podać numer telefonu do kontaktu w sprawie odbioru;
  3. wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia (jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT);
  4. kliknąć przycisk „Zamawiam”.
 3. Podczas składania zamówienia Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej. Faktury wysyłane będą na adres e-mail podany w procesie składania zamówienia.
 4. Sklep nie prowadzi sprzedaży hurtowej i jest uprawniony do wprowadzenia maksymalnej liczby sztuk produktu.
 5. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza zawarcie umowy sprzedaży zamówionego produktu.
 6. Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej wskazany w procesie składania zamówienia zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez Sklep zamówienia złożonego przez Klienta. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia dochodzi pomiędzy Klientem a Sklepem do zawarcia umowy dotyczącej tego zamówienia.
 7. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a Sklepem dotycząca zakupu danego produktu ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w Sklepie jest adres dostawy wskazany przez Klienta.
 8. Klient jest zobowiązany do zapłaty pełnej ceny za zamówiony produkt, w tym za koszty dostawy w dniu składania zamówienia. Zamówienie nie opłacone zostanie automatycznie anulowane a Sklep jest zwolniony z obowiązku jego realizacji.
 9. Klient jest zobowiązany do podania prawidłowego (aktualnego) i dokładnego adresu, pod który ma być dostarczony przedmiot zamówienia . W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia, jeżeli z powyższego powodu pomimo dochowania przez Sklep i firmę doręczającą przedmiot zamówienia należytej staranności dostarczenie przedmiotu zamówienia lub dostarczenie go w terminie okaże się niemożliwe.

Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia

 1. Zamówienia złożone w Sklepie mogą być opłacone jedynie z góry (przed odbiorem przedmiotu zamówienia).
 2. Klient nie ma możliwości dokonania zapłaty za część zamówienia z góry, a za część zamówienia przy odbiorze.
 3. Płatności z góry mogą być uiszczane: przelewem bankowym lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych akceptowanym przez Sklep.
 4. Realizacja zamówienia rozpocznie się po otrzymaniu przez Sklep pełnej płatności lub – w wypadku płatności obsługiwanych przez Podmiot realizujący płatności – po potwierdzeniu przez taki podmiot poprawnego wykonania pełnej płatności.
 5. Zamówione wysyłane są raz w tygodniu w każdy piątek.

Realizacja zamówień

 1. Przedmiot zamówienia będzie dostarczony za pośrednictwem Poczty Polskiej pod wskazany przez Klienta adres.
 2. W związku z realizacją zamówienia do Klienta wysyłana jest na adres e-mail komunikacja dotycząca bieżącego przebiegu składania i realizacji zamówienia (status zamówienia). W ramach tej komunikacji Sklep może wysyłać informację o nieukończonym zamówieniu oraz – po zrealizowaniu zamówienia – Sklep wysyła do Klienta podziękowania z prośbą o wyrażenie swojej opinii (recenzji) dotyczącej zamówienia. Wyrażenie takiej opinii (recenzji) przez Klienta jest dobrowolne.

Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych podawanych przez Klientów jest TOMCZAK-STANISŁAWSKI MARKETING sp.  z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Bolesława Krysiewicza 3a/1.
 2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże niezbędne do dokonywania zakupów. Sklep przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta, a w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody, również w celu świadczenia usługi newslettera.
 3. Klient podając dane oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są jego danymi.

 

Newsletter

 1. Klient może wyrazić zgodę na zamówienie usługi newslettera (subskrypcja). Usługa newslettera polega na okresowym przesyłaniu na podany adres e-mail biuletynu informacyjnego Marketing Prawniczy oraz wiadomości zawierających treści marketingowe. Subskrypcja newslettera dokonywana jest poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu zamówienia.
 2. Subskrypcja newslettera jest dobrowolna i nieodpłatna. Usługa newslettera świadczona jest przez czas nieoznaczony i Klient może z niej zrezygnować w każdym czasie.

Postanowienia końcowe

 1. Ewentualne spory powstałe między Klientem, a Sklepem, rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sklepu.
 2. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Klientem a Sklepem jest prawo polskie.
 3. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. pliki cookies). Klient może w dowolnym momencie określić warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Sklep do plików cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej, w tym zmienić ustawienia przeglądarki, tak aby nie akceptowała ona takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu. Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookies na urządzeniu Klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Klienta. Więcej informacji w tym zakresie znajduje się w polityce prywatności.
 4. Językiem umów zawieranych ze Sklepem jest język polski.
 5. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu z ważnej przyczyny.
 6. Zmieniony regulamin zostanie opublikowany na stronie Sklepu.
 7. Termin wejścia w życie zmienionego regulaminu będzie wynosić co najmniej 7 dni od daty opublikowania zmienionego regulaminu na stronie Sklepu.
 8. Zmiana regulaminu nie będzie mieć wpływu na zamówienia złożone przed taką zmianą, które są realizowane na zasadach dotychczasowych.
 9. Regulamin obowiązuje od dnia 15.10.2019 r.

Chcesz być z nami
na bieżąco?
Subskrybuj nas